พบกับหลักสูตรอบรม Public Training
หลักสูตรอบรมดีๆ มีจัดขึ้นทุกเดือน


ตารางอบรม + รายละเอียดหลักสูตร Public Training …คลิก

 


แผนอบรม Public Training 2024 (ไฟล์ .pdf)… คลิก

 


 

อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการทำงาน ทุกหลักสูตรอบรมสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%