อ. ไธพัตย์ จันทร์วราภัทร์
วิทยากรและที่ปรึกษา
ด้านงานบริการอาหาร และเครื่องดื่ม (ไทย / นานาชาติ)
การจัดประชุมและสัมมนา / การจัดงานพิธีการ
การบริหารจัดการของแผนกจัดเลี้ยง , หัองอาหาร ,ร้านอาหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน
• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริการ อาหารและเครื่องดื่ม (ไทย/นานาชาติ)
• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดประชุม สัมมนา / การจัดการพิธีการ
• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการห้องอาหาร ร้านอาหาร
• ที่ปรึกษาธุรกิจ ร้านอาหารไทย “Sukhothai Thanee” ในอัมสเตอร์ดัม ประเทศ เนเธอร์แลนด์
• Department Head GENIUSHAUS “HAMA SMART SOLUTION”

ประสบการณ์ทำงาน
• Project Manager HJK GROUP COMPANY LIMITED
• F & B Operations Manager ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท (Holiday Inn Bangkok Sukhumvit)
• ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพฯ
• ผู้จัดการฝายขายงานจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมเบอเคเรย์ ประตูน้ำกรุงเทพฯ
• ผู้จัดการฝายขายงานจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมมณเทียร ริเวอร์ไชด์ กรุงเทพฯ
• ผู้จัดการฝายห้องอาหารทั่วไป โรงแรมขาเทรียมริเวอร์ไชด์ เจริญกรุง กรุงเทพฯ
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝายจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมแกรนด์ ไฮเอทเอราวัณ กรุงเทพฯ
• ผู้จัดการฝายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมอมารี แอมเมอรัลคอฟ รีสอร์ท
• ผู้จัดการฝายจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมมณเทียร ริเวอร์ไชด์โฮเทล กรุงเทพฯ
• หัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการ ห้องอาหารคาราวาน สเตอร์ลิง แคทเตอริ่ง เชอร์วิท โดฮา ประเทศการ์ตา
• ผู้จัดการฝายจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมมณเทียร ริเวอร์ไชด์โฮเทล กรุงเทพฯ

ประสบการณ์ด้านการสอน / ที่ปรึกษา
• หลักสูตร การทำงานด้านงานจัดเลี้ยงและสัมมนา | โรงแรม ทีเค แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
• หลักสูตร ขั้นตอนการให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม | โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพฯ
• หลักสูตร การบริการอาหารและเครื่องดื่มในหน่วยงาน | โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ
• หลักสูตร การบริการอาหารเช้า | นักเรียนพยาบาล โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
• หลักสูตร การทำงานด้านบริการในอุตสาหกรรมโรงแรม | มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต
• หลักสูตร มารยาทการรัปประทานอาหารแบบตะวันตก | นักศึกษาดูงานจากวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยต่างๆ
• หลักสูตร ขั้นตอนการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม | แกรนด์เซนต์เตอร์พอยต์ ในนามวิทยาลัยลงกรณ์
• หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและงานบริการห้องอาหารที่เป็นเลิศ | บจก.เบญจมาศ อาร์แอนด์ดี ฟู้ด เซอวิส

ติดต่อเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย In-house Training

โทรศัพท์ 095-9616642 และ 095-3691591
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com