อาจารย์ อำนวย สร้อยพราย
วิทยากรและที่ปรึกษา
ด้านงานบริการอาหาร เครื่องดื่ม (ไทย / นานาชาติ) และงานแม่บ้าน
การจัดประชุมและสัมมนา / การจัดงานพิธีการ
การบริหารจัดการของแผนกจัดเลี้ยง , หัองอาหาร ,ร้านอาหาร ,งานแม่บ้านในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

ตำแหน่งปัจจุบัน
• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริการ อาหารและเครื่องดื่ม (ไทย/นานาชาติ)
• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดประชุม สัมมนา / การจัดการพิธีการ
• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการห้องอาหาร ร้านอาหาร
• วิทยากร และที่ปรึกษาด้าน งานแม่บ้าน ใน ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สำนักงาน และอาคารทั่วไป
• วิทยากร และที่ปรึกษาด้านทักษะการให้บริการของแม่บ้านใน ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท
• วิทยากรบรรยาย ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและงานบริการห้องอาหารที่เป็นเลิศ , ขั้นตอนการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม, การทำงานด้านบริการในอุตสาหกรรมโรงแรม สำหรับนักศึกษาฝึกงาน จากสถาบันต่างๆ
• วิทยากรบรรยายงานด้านแผนกแม่บ้าน, เทคนิคการดูแลความสะอาด และสุขอนามัยในสำนักงาน สำหรับนักศึกษาฝึกงาน จากสถาบันต่างๆ

ประสบการณ์ทำงาน
• Operations Manager โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ
• Assistant F & B Operations Manager โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ
• ผู้จัดการฝ่ายงานจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
• ผู้จัดการฝ่ายงานจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
• ผู้จัดการฝ่ายงานจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
• ผู้จัดการฝ่ายงานจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงราย
• ผู้จัดการฝ่ายงานจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไชด์ เจริญกรุง กรุงเทพฯ
• ผู้จัดการฝ่ายงานจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ
• รองผู้จัดการฝ่ายงานจัดเลี้ยงและสัมมนา โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ
• หัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการห้องอาหาร โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ
• หัวหน้าผู้ดูแลความเรียบร้อยห้องพัก แขก วีไอพี
• ผู้ดูแลความเรียบร้อย เตรียมงานรับเสร็จ สำหรับราชวงศ์ และนายทหาร ก่อนเข้าพัก

ติดต่อเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย In-house Training

โทรศัพท์ 095-3691591
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com