อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์
ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงาน มรท. 8001-2563
ที่ปรึกษามาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.S)
ด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ/การขายและตลาด
การพัฒนาบุคลิกภาพ/การสื่อสาร/การจัดการลูกค้าสัมพันธ์/
การบริการ/“Super Admin” & เลขานุการ/การสร้างแรงจูงใจ/
เทคนิคการสอนงาน / หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ การสร้างทีม และ OJT.

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
– ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด (บธ.บ.) INTER-TECH COLLEGE (LIT)
– วุฒิบัตร การพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคง ระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 12
– วุฒิบัตร นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง รุ่น 3 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน
– วุฒิบัตร ที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทยมืออาชีพในสถานประกอบกิจการ กรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน
– วุฒิบัตร ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 206 สภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
– ประกาศนียบัตร “การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ” กรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน
– ประกาศนียบัตร ที่ปรึกษาทางธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
– ประกาศนียบัตร จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์
– ประกาศนียบัตร “พิธีกรมืออาชีพ” จาก MCOT ACADEMY | บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน
– ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน มรท. 8001-2563 เลขทะเบียน C-TLS-124 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กสร.
– ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ เลขใบอนุญาตทะเบียน 191/2565 กรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน
– ที่ปรึกษามาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.S)
– กรรมการผู้จัดการ/ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน บริษัท โก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
– ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เอชเจเค อินแตอร์ กรุ๊ป จำกัด
– ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนงานการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท พี.ดี.วิลเลจ จำกัด
– ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนงานการตลาดและบริการ บริษัท ภูลิน เทคโนโลยี จำกัด
– ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ส่วนงานการขายและการตลาด บริษัท นววิลล่า จำกัด
– วิทยากรอาวุโส บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด
– อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย และวิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

ประสบการณ์ทำงาน
– ที่ปรึกษาด้านการขายและการบริการ ในธุรกิจศูนย์โชว์รูมรถยนต์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และงานนิติบุคคล
– ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด บริษัท คีรีวารี จำกัด , บริษัท ฟรานจิพานี หัวหิน จำกัด
– ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด | บริษัท ซันเทค (ไทยแลนด์) จำกัด |บริษัท โกรี่ไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
– ผู้บริหารระดับสูงในภาคธุรกิจโรงแรม / รีสอร์ท ชั้นนำหลายแห่ง เช่น
 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บจก. รวิวาริน, บจก. เดอะเดวา เกาะช้าง บจก.หาดเจ้าสำราญ
 ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม กิจตรงวิวล์ รีสอร์ท, โรงแรม โบนีโต้ ชิโนส์
– ผู้บริหารในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บ้านสวนพฤกษา จำกัด | บริษัท ศรีรุ่งสุขจินดา จำกัด
 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เช็คอินท์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
– เจ้าหน้าที่ในภาคธุรกิจบริการ => โรงแรม อีบิส หัวหมาก กรุงเทพฯ, โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ, โรงแรม นารายณ์ สีลม กรุงเทพฯโรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, โรงแรมอีสติน ประตูน้ำ และโรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์


ติดต่อเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย In-house Training

โทรศัพท์ 02-7895644 และ 095-3691591
E-mail :  vickktraining@gmail.com
Line ID : @vickktraining