อบรม ด้าน “การบริการ”

 1. ศิลปะการสื่อสารและการให้บริการที่ประทับใจของ Call Center
 2. การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ
 3. เสริมสร้างบุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสาร สู่การบริการระดับมืออาชีพ
 4. กลยุทธ์ติดตามผลและการบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ
 5. การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 6. การบริการ “ลูกค้าภายใน” ด้วยหัวใจ สู่ความสำเร็จขององค์กร
 7. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความพึงพอใจของลูกค้า CRM & CS
  Customer Relationship Management / Customer Satisfaction
 8. การมุ่งเน้นความใส่ใจ ให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focused)
 9. Call Centerมืออาชีพ ที่ปรึกษาทางกลยุทธ์แนวใหม่ ขุมพลังของธุรกิจ
 10. นักบริการมืออาชีพ
 11. เทคนิควิธีการรับมือและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ยุคใหม่
 12. เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
 13. เทคนิคการรับมือกับความขัดแย้งและลูกค้าที่มีปัญหา
 14. อบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและงานบริการห้องอาหารที่เป็นเลิศ
 15. อบรม การให้บริการและจิตวิทยาการให้บริการลูกค้าที่เป็นเด็ก
 16. หลักสูตร การบริการ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มภายในองค์กร
 17. การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า CRM and CEM are new strategies
 18. อบรมหลักสูตร “เทคนิคการดูแลความสะอาด และสุขอนามัยในสำนักงาน” Workshop
 19. 5 ทักษะเพื่อการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ (5 Skills for Excellent Customer Service)