อบรม ด้าน “การขาย การตลาด”

 1. กลยุทธ์การพัฒนาทีมบุคลากรทางการขายและบริหารทีมขาย
 2. กลยุทธ์การขายแบบซับซ้อน และลูกค้ารายใหญ่
 3. กลยุทธ์ปิดการขายลูกค้าองค์กรอย่างมืออาชีพ
 4. การวางแผน และกำหนดกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่
 5. ทักษะการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับนักขายมืออาชีพ
 6. ทักษะการขายสำหรับ Telesales/Telemarketing
 7. เทคนิคและเครื่องมือ เพื่อควบคุมบรรยากาศทางการขาย สู่ชัยชนะ
 8. Smart Marketing & Customer 4.0” เจาะลึกการตลาด 4.0 วิเคราะห์ลูกค้า
 9. กลยุทธ์เอาชนะข้อโต้แย้ง และคำปฏิเสธของลูกค้า
 10. ปฏิบัติการ 7 ขั้นตอนการขายยุคใหม่ (เคล็ดวิชาสู่ความเป็นเลิศด้านการขาย)
 11. ปิดการขายด้วยกลยุทธ์การบริหารความต้องการของลูกค้า
 12. กลยุทธ์การขายอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ (2 วัน)
 13. กลยุทธ์การขายสินค้า แบบ DRTV (Direct Response Television)
 14. จริยธรรมสำหรับพนักงานขายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
 15. การตลาดที่แตกต่างและนำสมัยเชิงรุก เพื่อก้าวสู่ความเป็นที่  1 และครองเบอร์ 1
 16. การสื่อสารทางการตลาดแบบโอบล้อมเข้าประชิดกลุ่มเป้าหมาย
 17. การตลาดต่างประเทศแบบชนะขาดลอย
 18. สร้างทีมเวิร์คการตลาดและการทำการตลาดอย่างมืออาชีพ
 19. บุคลิกภาพ / ทักษะ ศิลปะ การสื่อสาร สำหรับนักขายมืออาชีพ
 20. การตลาดยุคใหม่ เชิดใส่คู่แข่งสวยๆ ใครๆก็อยากแตกต่าง
 21. การบริหารจัดการลูกค้า (เจ้าเล่ห์ สารพัดพิษ) พลิกปัญหาใหญ่ให้เป็นโอกาสทอง
 22. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับพนักงานขาย
 23. เทคนิคการขายและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ
 24. เทคนิคการขายสมัยใหม่ (knockout อยู่หมัด) อย่างมืออาชีพ
 25. Referral Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อ…ระดับมืออาชีพ
 26. กลยุทธ์การขายลูกค้ารายใหญ่และลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 27. การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ (KNOCKOUT อยู่หมัด) อย่างมืออาชีพ
 28. ELEVATOR PITCH การนำเสนองานขายแบบสายฟ้าฟาด
 29. นักขายสู่นักสร้างความสัมพันธ์
 30. หลักสูตรอบรม เทคนิคและทักษะ “ปิดการขาย” สำหรับนักขายมืออาชีพ 4.0
 31. หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายและการให้บริการ…ระดับมืออาชีพ
 32. กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันภายใต้เศรษฐกิจยุค 4.0
 33. อบรมหลักสูตร “Modern Marketing 5.0”มาร์เก็ตติ้ง ยุคใหม่ 5.0 การตลาดแห่งอนาคต
 34. เทคนิคและทักษะสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
 35. เรียนรู้งาน Sales สำหรับผู้ที่อยากเป็น Sales (A day with Sales)
 36. กลยุทธ์ผสานการขาย และการตลาดสมัยใหม่เพื่อพิชิตใจลูกค้า