ทุกหลักสูตรอบรมมีบริการรับจัดอบรมภายในองค์กร  In house Training (ทั้งรูปแบบคลาสปกติ Onsite และรูปแบบ Online ออนไลน์สด ผ่าน Zoom)

หลักสูตรอบรม ด้าน “การขาย การตลาด”

 1. กลยุทธ์การพัฒนาทีมบุคลากรทางการขายและบริหารทีมขาย
 2. กลยุทธ์การขายแบบซับซ้อน และลูกค้ารายใหญ่
 3. กลยุทธ์ปิดการขายลูกค้าองค์กรอย่างมืออาชีพ
 4. การวางแผน และกำหนดกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่
 5. ทักษะการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับนักขายมืออาชีพ
 6. ทักษะการขายสำหรับ Telesales/Telemarketing
 7. Smart Marketing & Customer 5.0” เจาะลึกการตลาด วิเคราะห์ลูกค้า ยุค 5.0
 8. กลยุทธ์เจาะลึกการตลาด วิเคราะห์การขายชั้นสูง สู่ชัยชนะ
 9. กลยุทธ์เอาชนะข้อโต้แย้ง และคำปฏิเสธของลูกค้า
 10. ปฏิบัติการ 7 ขั้นตอนการขายยุคใหม่ (เคล็ดวิชาสู่ความเป็นเลิศด้านการขาย)
 11. ปิดการขายด้วยกลยุทธ์การบริหารความต้องการของลูกค้า
 12. กลยุทธ์การขายอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ (2 วัน)
 13. กลยุทธ์การขายสินค้า แบบ DRTV (Direct Response Television)
 14. จริยธรรมสำหรับพนักงานขายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
 15. การตลาดที่แตกต่างและนำสมัยเชิงรุก เพื่อก้าวสู่ความเป็นที่  1 และครองเบอร์ 1
 16. การสื่อสารทางการตลาดแบบโอบล้อมเข้าประชิดกลุ่มเป้าหมาย
 17. การตลาดต่างประเทศแบบชนะขาดลอย
 18. สร้างทีมเวิร์คการตลาดและการทำการตลาดอย่างมืออาชีพ
 19. บุคลิกภาพ / ทักษะ ศิลปะ การสื่อสาร สำหรับนักขายมืออาชีพ
 20. การตลาดยุคใหม่ เชิดใส่คู่แข่งสวยๆ ใครๆก็อยากแตกต่าง
 21. การบริหารจัดการลูกค้า  พลิกปัญหาใหญ่ให้เป็นโอกาสทอง
 22. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับพนักงานขาย
 23. เทคนิคการขายและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ
 24. เทคนิคการขายสมัยใหม่ (knockout อยู่หมัด) อย่างมืออาชีพ
 25. Referral Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อ…ระดับมืออาชีพ
 26. กลยุทธ์การขายลูกค้ารายใหญ่และลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 27. การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ (KNOCKOUT อยู่หมัด) อย่างมืออาชีพ
 28. ELEVATOR PITCH การนำเสนองานขายแบบสายฟ้าฟาด
 29. นักขายสู่นักสร้างความสัมพันธ์
 30. หลักสูตรอบรม เทคนิคและทักษะ “ปิดการขาย” สำหรับนักขายมืออาชีพ
 31. หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายและการให้บริการ…ระดับมืออาชีพ
 32. กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่
 33. อบรมหลักสูตร “Modern Marketing 5.0”มาร์เก็ตติ้ง ยุคใหม่ 5.0 การตลาดแห่งอนาคต
 34. เทคนิคและทักษะสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
 35. เรียนรู้งาน Sales สำหรับผู้ที่อยากเป็น Sales (A day with Sales)
 36. กลยุทธ์ผสานการขาย และการตลาดสมัยใหม่เพื่อพิชิตใจลูกค้า

หลักสูตรอบรม ด้าน “การบริการ”

 1. ศิลปะการสื่อสารและการให้บริการที่ประทับใจของ Call Center
 2. การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ
 3. เสริมสร้างบุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสาร สู่การบริการระดับมืออาชีพ
 4. กลยุทธ์ติดตามผลและการบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ
 5. การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 6. การบริการ “ลูกค้าภายใน” ด้วยหัวใจ สู่ความสำเร็จขององค์กร
 7. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความพึงพอใจของลูกค้า CRM & CS
  Customer Relationship Management / Customer Satisfaction
 8. การบริการที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Service Focused)
 9. Call Centerมืออาชีพ ที่ปรึกษาทางกลยุทธ์แนวใหม่ ขุมพลังของธุรกิจ
 10. นักบริการมืออาชีพ
 11. เทคนิควิธีการรับมือและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ยุคใหม่
 12. เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
 13. เทคนิคการรับมือกับความขัดแย้งและลูกค้าที่มีปัญหา
 14. อบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและงานบริการห้องอาหารที่เป็นเลิศ
 15. อบรม การให้บริการและจิตวิทยาการให้บริการลูกค้าที่เป็นเด็ก
 16. หลักสูตร การบริการ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มภายในองค์กร
 17. การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า CRM and CEM are new strategies
 18. อบรมหลักสูตร “เทคนิคการดูแลความสะอาด และสุขอนามัยในสำนักงาน” Workshop
 19. 5 ทักษะเพื่อการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ (5 Skills for Excellent Customer Service)

หลักสูตรอบรม ด้าน “การสื่อสาร บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์”

 1. ทักษะ ศิลปะ และมารยาทการใช้โทรศัพท์ให้ประทับใจ
 2. พัฒนาบุคลิกภาพ / เสริมภาพลักษณ์และความสำเร็จสู่วัยทำงานรุ่นใหม่ (2 วัน)
 3. พัฒนาบุคลิกภาพ / เสริมภาพลักษณ์ คนทำงาน สู่ความสำเร็จ (1 วัน) 
 4. มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพในการทำงานสู่ความสำเร็จ
 5. มนุษย์สัมพันธ์และการสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน
 6. ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 7. ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 8. ศิลปะการพูด การสื่อสาร เพื่อการโน้มน้าวใจให้สัมฤทธิ์ผล
 9. มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงานสู่ความสำเร็จ
 10. เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 11. เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานและการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ
 12. เทคนิคการติดต่อประสานงานและการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
 13. เทคนิคการสื่อสารและการจูงใจเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 14. เทคนิคการสื่อสารและการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
 15. หลักสูตร EMPLOYEE BRAND (แบรนด์พนักงาน)
 16. การสื่อสารที่เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
 17. ทักษะและศิลปะการพูดในที่ชุมชนให้ “SUCCESS”
 18. หลักสูตร อบรม “เทคนิคการสื่อสาร ผ่าน Social สำหรับ Contact Center มืออาชีพ”
 19. หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสาร จิตวิทยา และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 
 20. อบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร (เขียน) แบบ Non – voice ผ่านสื่อออนไลน์ และ Social เพื่อการบริการลูกค้า

หลักสูตรอบรม ด้าน “การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ”

 1. การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว เพื่อบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
 2. กลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ สำหรับงานจัดซื้อสมัยใหม่
 3. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในองค์กร  Learning Organization and Knowledge Management
 4. การบริหารเวลาและวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ Effective Time Management & Work Planning
 5. เทคนิคการบริหารเวลาและวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 6. เทคนิคการจัดทำ Competency และนำมาใช้บริหารพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ
 7. การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) เทคนิคการนำผลสำรวจไปใช้และกลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
 8. การจัดทำแผนฝึกอบรมแบบ Training Road Map การประเมินผลการฝึกอบรม และการจัดทำ IDP : ภาคปฏิบัติ
 9. เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ
 10. เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ
 11. เทคนิคการใช้ Social Media เพื่อ Social Networking สำหรับงาน HR เพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ
 12. เทคนิคการใช้เครื่องมือฝึกการคิด สำหรับการบริหารงานแบบมืออาชีพ
 13. ทักษะการใช้เครื่องมือฝึกการคิด (Tools for thinking) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 14. หลักสูตรอบรม เทคนิคการเป็นนักสรรหาคัดเลือกบุคลากรและเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์งาน แบบมืออาชีพ
 15. หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis
 16. การค้นหา ค่านิยมองค์กร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับค่านิยมองค์กร (WORKSHOP PROGRAM)
 17. การค้นหา ค่านิยมองค์กร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับค่านิยมองค์กร (WORKSHOP PROGRAM) 
 18. การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วย Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ ยุคใหม่
 19. “การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วย WHY WHY ANALYSIS” สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ มืออาชีพ
 20. การจัดการความรู้ในองค์กรด้วย COP (Communities of Practice) Implementation Process ภาคปฏิบัติ + ปูพื้นฐาน KM
 21. ค่านิยมองค์กร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับค่านิยมองค์กร(WORKSHOP PROGRAM) **เหมาะสำหรับองค์กรที่มีค่านิยมองค์กรแล้ว**
 22. หลักสูตรอบรม “Problem Solving by 5G & Why Why Analysis” เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis
 23. หลักสูตรอบรม “พัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ”
 24. เทคนิคการจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ด้วย KPIs และพฤติกรรม
 25. อบรมหลักสูตร “ระบบความคิด กระบวนการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ”
 26. หลักสูตรอบรม “การกำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาธุรกิจขององค์กร” (Workshop หลักสูตร 2 วัน)
 27. Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization
 28. หลักสูตรอบรม นักจัดซื้อสมัยใหม่ ที่องค์กรอยากได้ และผู้บริหารต้องการ 
 29. นักจัดซื้อสมัยใหม่ ที่องค์กรอยากได้ และผู้บริหารต้องการ
 30. CFR (Conversation , Feedback and Recognition)
 31. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 32. การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุก Critical Thinking for pro-active problem solving
 33. หลักสูตร “Change Management” เทคนิคการบริหารความเปลี่ยนแปลง ยุคใหม่
 34. หลักสูตรอบรม เทคนิคการใช้ OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 35. หลักสูตรอบรม การออกแบบระบบงาน (หลักสูตรอบรม Work System Design)
 36. หลักสูตรอบรม “การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปีตามแนวทาง KPI-OKR และ Competency”
 37. หลักสูตรอบรม การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 38. หลักสูตรอบรม การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปี ตามแนวทาง KPI-MBO และ COMPETENCY 
 39. หลักสูตรอบรม “การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปีตามแนวทาง KPI-OKR และ Competency” 
 40. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 41. “BUSINESS ACUMEN” การสร้างทักษะความเฉียบเเหลมทางธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร และผู้จัดการ สู่ความเป็นมืออาชีพ
 42. Analytical Thinking Skills ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ในการทำงาน
 43. หลักสูตรอบรม HR Analytics in Data Science การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร ด้วยวิทยาการข้อมูล สำหรับบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล ขององค์กร
 44. การคิดเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC THINKING) เพื่อการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และวางแผนปฏิบัติ
 45. หลักสูตรอบรม เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าตอบแทน ที่ทรงประสิทธิภาพ
 46. หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรอบรม ด้าน “พัฒนาทักษะหัวหน้างาน / ผู้จัดการ”

 1. การเพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 2. มนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพหัวหน้างานรุ่นใหม่
 3. ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ
 4. พัฒนาภาวะผู้นำ ยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ 
 5. เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training)
 6. เทคนิคการสอนงาน การแนะนำงาน ประเมินผลการเรียนรู้ 
 7. เทคนิคการมอบหมายงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน
 9. หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non-HR)
 10. มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 11. เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
 12. ทักษะการเป็นโค้ช และพี่เลี้ยง สำหรับหัวหน้างาน เพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ
 13. พัฒนาภาวะผู้นำ และผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
 14. หัวหน้างานในสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ที่เจ้านายอยากได้ องค์กรต้องการ
 15. เทคนิคการมอบหมายงานและการควบคุมติดตามงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
 16. ภาวะผู้นำและการพัฒนาภาวะผู้นำ
 17. เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ (2 วัน)
 18. เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงาน หัวหน้างานมืออาชีพ
 19. เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการ
 20. “เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะ หัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ ยุคใหม่”
 21. หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน
 22. เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (หลักสูตร 2 วัน)
 23. เทคนิคการประเมินผล การแจ้งผลงาน และการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์
 24. พัฒนาบุคลิกภาพ | เสริมภาพลักษณ์เพื่อความสำเร็จ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 25. การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล
 26. หลักสูตรอบรม กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้
 27. หลักสูตรอบรม Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 28. หลักสูตรอบรม FINANCE FOR NON-FINANCE สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน (มุ่งเน้นการจัดทำงบประมาณ)
 29. หัวหน้างานกับการทำงานเชิงรุก (PROACTIVE)
 30. เทคนิคการสอบสวนและลงโทษทางวินัย สำหรับหัวหน้างาน
 31. จิตวิทยาการบริหาร และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 32. เทคนิคการมอบหมายงาน ปรับปรุงงาน และติดตามงาน (Task allocation Improvement and Follow up techniques)

หลักสูตรอบรม ด้าน “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  / ทำงานเป็นทีม”

 1. ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ
 2. “Super Admin” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ
 3. “Super Admin ยุค Digital 5.0” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ
 4. เทคนิคเป็นวิทยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Train The Trainer)
 5. การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก / เพิ่มศักยภาพการทำงาน (เป็นพนักงานที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ)
 6. พลังแห่งการคิดบวกและความสามารถด้านอารมณ์สู่ความสำเร็จ
 7. สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ
 8. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Walk rally & Team building) 
 9. เทคนิคการทำงานเป็นทีมและการสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร/ทีม
 10. พลังแห่งการคิดให้รอบด้านอย่างเป็นระบบสู่ทีมที่เป็นเลิศ
 11. ความคิดเชิงบวก กุญแจสู่ความสําเร็จ
 12. พลังแห่งการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
 13. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 14. หลักสูตร Creative Thinking การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
 15. The Best Supporter ผู้สนับสนุนองค์กรที่ดีเลิศ
 16. สร้างจิตสํานึกรักองค์กร / แนวคิดทำงานเชิงบวกสู่ความสําเร็จ
 17. เทคนิคการใช้กิจกรรม / เกมส์ ประกอบการฝึกอบรมให้สัมฤทธิ์ผล พร้อมก้าวเป็น วิทยากรภายในองค์กร ระดับมืออาชีพ
 18. จริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กร ในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
 19. เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
 20. หลักสูตร อบรม การทำงานภายใต้สภาวะกดดัน ให้มีประสิทธิภาพ
 21. หลักสูตร อบรม เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
 22. หลักสูตรอบรม การสร้างวัฒนธรรมและพัฒนาจิตสำนึกความซื่อสัตย์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร
 23. หลักสูตรอบรม IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน
 24. สร้างจิตสำนึกการทำงานอย่างมีคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 25. เทคนิคการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน Life Balance / Work Life Balance
 26. เทคนิคปรับความคิด และพฤติกรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จ
 27. อบรม เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย ยุคใหม่
 28. อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
 29. อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ยุคใหม่
 30. พัฒนาทักษะแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน และการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
 31. เทคนิคการจัดทำปฐมนิเทศ แผนการทดลองงาน ระบบพี่เลี้ยง และการดูแลจูงใจพนักงานใหม่
 32. เทคนิคการใช้งาน IT และ Social Media สำหรับงานทรัพยากรบุคคล (HR)ในยุค Digital HR เพิ่มประสิทธิภาพงานขององค์กร
 33. หลักสูตรอบรม “เทคนิคและทักษะการทำงานร่วมกับคนทุก Gen (Generation)”
 34. อบรม เทคนิคการบริหารจัดการงาน สำหรับพนักงานธุรการ มือโปร ยุคใหม่ 
 35. การบริหารทรัพยากรบุคคล ยุค DIGITAL HR สำหรับผู้บริหาร และนัก HR “เพื่อการวางแผนทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างมืออาชีพ”
 36. การเลือกคนให้เหมาะกับงานด้วยโหราศาสตร์ไทย (Recruiting the right person to work with Thai Astrology) หลักสูตร 2 วัน
 37. หลักสูตรอบรม เทคนิคการใช้ HO–REN–SO เพื่อการสื่อสารประสานงานสไตล์ญี่ปุ่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยุคใหม่
 38. เทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย TECHNIQUES FOR SUCCESS AT WORK
 39. “สุดยอด HR มือโปร ที่ทุกองค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ”
 40. อบรม  “A Grate Teamwork” เสริมสร้างพลังการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
 41. เทคนิควิธีออกจาก Comfort Zone เพื่อเพิ่มศักภาพการทำงาน
 42. หลักสูตร PDPA for Organization: การปรับปรุงงานของหน่วยงานในองค์กร (ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
 43. PDPA Implementation : การดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กร ภาคขั้นตอนปฏิบัติ
 44. PDPA for Personal Data Protection : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานทุกคนในองค์กร)
 45. หลักสูตรอบรม Finance for Non-Finance สำหรับพนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 46. หลักสูตรอบรม “การเงินดีมีสุข” (Finance Skills)
 47. “PROACTIVE” เทคนิคและทักษะการทำงานเชิงรุก
 48. หลักสูตรอบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งในองค์กร (Succession Plan)
 49. หลักสูตร การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้าง

หลักสูตรอบรม ด้าน “ทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ”

 1. สื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจ…ระดับมืออาชีพ
 2. ทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักขาย นักการตลาด ยุคใหม่
 3. เทคนิคนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ (ให้น่าสนใจที่สุดภายใน 30 วินาที, Elevator Pitch) สำหรับนักขายยุคใหม่ 
 4. การสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษในงานบริการลูกค้าให้ประทับใจ
 5. สื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจทางโทรศัพท์…ระดับมืออาชีพ
 6. ยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจในการทำงานสู่มืออาชีพ

หลักสูตรอบรม ด้าน “การปรับปรุงขบวนการผลิต / คุณภาพ / วิศวกรรม / ความปลอดภัย”

 1. การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ : Effectiveness QCC by small group activity
 2. เทคนิคและทักษะการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC
 3. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Kaizen : Continue improvement by Kaizen activity
 4. การดำเนินการสร้างองค์กร ด้วยกิจกรรม Kaizen
 5. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน
 6. Poka Yoke & Visual control : การเพิ่มผลผลิตด้วยการป้องกันความผิดพลาด (Zero-Defect by PokaYoke)
 7. การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต : 7 Wastes for cost reduction
 8. การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7 Tools : QC 7 Tools for cost reduction
 9. Visual control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ : Effectiveness Visual Control for Productivity Improvement
 10. การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต : Efficiency and Productivity Improvement
 11. หลักสูตรอบรม TPM : Total Productive Maintenance การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 12. กิจกรรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต  (5S for Productivity Improvement)
 13. การตรวจประเมิน 5ส. ในพื้นที่การทำงาน
 14. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance
 15. การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน
 16. TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)
 17. การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า
 18. เทคนิคการลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 19. การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (AM) เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์
 20. หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Safety in Electrical Works)
 21. การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานให้เหมาะสมกับเกณฑ์การกำหนดค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T)
 22. เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน THE ENGINEERING DRAWING AND GEOMETRY DIMENSIONAL AND TOLERANCE (GD&T) TECHNIQUES
 23. เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน THE ENGINEERING DRAWING AND GEOMETRY DIMENSIONAL AND TOLERANCE (GD&T) TECHNIQUES 
 24. เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด
 25. หลักสูตร การบริหารและแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5G & 5Why
 26. หลักสูตรอบรม : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Quality Awareness and Continues Improvement
 27. หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ Effectiveness Small Group Activity
 28. หลักสูตรอบรม QC 7 Tools: เทคนิคการใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด 
 29. เทคนิคการทำ 5ส. และไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 30. การบริหารการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
 31. การวางแผน การควบคุม และการลดต้นทุนการผลิต
 32. Predictive Maintenance การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
 33. เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน สำหรับงานด้านความปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ
 34. การพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานของ จป.หัวหน้างาน สู่มืออาชีพ
 35. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT
 36. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน Work Safety
 37. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และ การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ PREVENTIVE MAINTENANCE & PREDICTIVE MAINTENANCE
 38. “การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการผลิตเชิงพยากรณ์” Quality Improvement by Predictive Operation
 39. เทคนิคการลดใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน ลดความสูญเปล่าในการทำงาน Total cost reduction Awareness
 40. การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ และแนวคิดด้านคุณภาพ (7 Wastes & Quality Mindset) 
 41. หลักสูตรอบรม การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามระบบมาฐาน ISO 45001 : 2018
 42. หลักสูตรอบรม การบริหารงานแบบลีน (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน
 43. หลักสูตรอบรม เทคนิคการยกระดับ 5ส สำหรับการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ
 44. อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5
 45. หลักสูตรอบรม มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015
 46. หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018 (Internal Audit ISO 45001:2018)
 47. หลักสูตรอบรม การตรวจติดตามภายใน ISO 50001:2018 (Internal Audit ISO 50001:2018)
 48. หลักสูตรอบรม ISO 45001:2018 Requirements
 49. หลักสูตรอบรม ISO 50001:2018 Energy Management System-Requirement
 50. หลักสูตรอบรม ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR
 51. จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Saving energy and environment awareness)
 52. หลักสูตรอบรม การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา(Preventive Maintenance & Management)
 53. หลักสูตร ข้อกำหนด FSSC 22000 และการตรวจติดตาม Internal Audit
 54. ข้อกำหนด FSSC 22000 V.5.1 และการตรวจติดตาม Internal Audit
 55. หลักสูตรอบรม Food Defense การปกป้องอาหารและอาหารปลอม
 56. หลักสูตรอบรม การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรอบรม ด้าน “โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน”

 1. เทคนิคการนำเสนอผลงานในที่ประชุม ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ Creating Professional Presentation with PowerPoint
 2. การเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2D
 3. การเขียนแบบวิศวกรรม ด้วย โปรแกรม AutoCAD 3D
 4. หลักการเขียนและการอ่านแบบวิศวกรรมที่ถูกต้อง ENGINEERING DRAWING FUNDAMENTAL 
 5. หลักสูตรอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel (Microsoft Excel for working)
 6. หลักสูตรอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance Microsoft Excel)
 7. หลักสูตรการอบรม “โปรแกรม SolidWorks”

บริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 1. ที่ปรึกษางานบุคคล บริหารพัฒนางานบุคคล พัฒนาองค์กร HR & Organization & Development Consulting
 2. ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการพัฒนาทีมขาย Business Strategy and Sales-force Development Consulting