ศูนย์รวม VDO อบรมฟรี ดีๆจากเรา

🏅🏆อบรมฟรี PDPA for Organization ออนไลน์สด ผ่าน ZOOM กับ 1 ชั่วโมงเต็มอิ่ม🥰
🥰มอบความรู้ ส่งตรงถึงที่ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ 😍
😍ฟังกันแบบเพลินๆ พร้อมเติมความรู้ค่าา🏆


🏆อบรมฟรี PDPA Implementation ออนไลน์สด ผ่าน ZOOM กับ 2 ชั่วโมงเต็มอิ่ม
🏅“PDPA Implementation : การดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กร ภาคปฏิบัติ”


🏅🏆VDO อบรมฟรี ออนไลน์สด ผ่าน ZOOM 2 ชั่วโมงเต็มอิ่ม🥰
🤩หลักสูตร การบริหารงานบุคคล ยุค หลังล็อคดาวน์ และ New Normal


🏆อบรมฟรี Anti-corruption ออนไลน์สด ผ่าน ZOOM กับ 2 ชั่วโมงเต็มอิ่ม
🏅หลักสูตร “แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(Anti-corruption)ในองค์กรอย่างยั่งยืน”


🏆 อบรมฟรี Digital HR, HR Analytics ออนไลน์สด ผ่าน ZOOM กับ 2 ชั่วโมงเต็มอิ่ม
🏅 หลักสูตร “Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization