อบรมหลักสูตร ทักษะการขายสำหรับ Telesales/Telemarketing

Public Training Online:  วันที่ 27 ตุลาคม  2565 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรโดย อ.โกมินทร์  เมืองจันทร์

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญ
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องมีความเป็นเลิศในด้านการขาย การตลาด และการดูแลลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูง นอกเหนือจากช่องทางปกติในการขายหรือติดต่อกับลูกค้านั้น การนำเครื่องมือและเทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยในกิจกรรมการขายและดูแลลูกค้ากลายเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายองค์กรนำมาใช้ การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์ทั่วไป หรือการมีศูนย์ Call Center ที่เป็นระบบก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นการทำให้ธุรกิจมีช่องทางในการติดต่อสารมากขึ้น มีช่องทางในการขายมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
การจัดทำวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing นับได้ว่าเป็นวิธีมีความคุ้มทุนสูง และเป็นวิธีที่ขยายตัวอย่างมากวิธีหนึ่งเมื่อเทียบกับช่องทางการขายแบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ประหยัดเวลา สามารถกลั่นกรองคัดเลือกลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการได้รวดเร็ว และเป็นวิธีที่สามารถสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้โดยตรง การมีวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing ที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของความสำเร็จทางธุรกิจในปัจจุบัน การทำความเข้าใจกับกระบวนการ วิธีการ เทคนิค และเคล็ดลับต่างๆของการจัดทำวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะเป็นเครื่องมืออย่างดีที่ช่วยพัฒนาธุรกิจขององค์กรให้ก้าวนำการแข่งขัน และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์การอบรม
ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing รวมไปถึงปัจจัยที่ผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการขายผ่านวิธีดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทำความเข้าใจกับขั้นตอน และวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายยุคใหม่ด้วย Telesales/Telemarketing เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

หัวข้อการอบรม
1. Telesales/Telemarketing เครื่องมือการขายสมัยใหม่
– Telesales/Telemarketing คืออะไร
– ใครควรมีวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing
– ใครคือลูกค้าเป้าหมายของ Telesales/Telemarketing
2. การเตรียมการและการติดต่อลูกค้า
– การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
– เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ
– เทคนิคการเตรียมตัวในการนำเสนองานทางโทรศัพท์
– เรียนรู้ขั้นตอนการตัดสินใจของลูกค้า
3. เทคนิคการนำเสนอ และการขาย
– การสร้างบรรยากาศแบบ Comfort Zone
– การทะลายกำแพงการเริ่มสนทนา
– ทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพและการถามคำถามอย่างฉลาด
– การอ่านความต้องการของลูกค้าทางโทรศัพท์
– การจัดการกับข้อโต้แย้งของลูกค้า
– การควบคุมบรรยากาศและจังหวะการขาย
4. เคล็ดวิชาการปิดการขายทางโทรศัพท์
– กลยุทธ์แบบ Outside-in Strategy
– การอ่านจังหวะการปิดการขาย
– เทคนิควิธีปิดการขายทางโทรศัพท์
– เสริมเขี้ยวเล็บเพื่อชัยชนะ

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์
2. แลกเปลี่ยนความคิด กิจกรรมประกอบการอบรม
3. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยเข้าผ่านเวปบราวเซอร์   https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,775 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ info@vickktraining.com หรือ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   

Line ID :  @vickktraining
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com

 ⇒   โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม