หลักสูตรการอบรม “โปรแกรม SolidWorks”

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
โปรแกรม SolidWorks เป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูงมาก คือ สามารถที่จะทำงานมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานที่ต้องขึ้นเป็น solid หรือ surface ก็มีเครื่องที่รองรับเป็นอย่างดี เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยสามารถที่จะประกอบชิ้นงานได้ใน Mode ของชุดคำสั่ง Assembly รวมทั้งผู้ที่ต้องการ Drawing ของชิ้นงาน ก็เพียงลากชิ้นงานมาวางในใบงาน แล้วใส่ขนาด ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถ ที่จะประหยัดเวลาในการทำงานและสนุกกับการทำงานอีกด้วย

เนื้อหาหลักสูตรอบรม
อธิบายและทำความเข้าใจพื้นฐานทางวิศวกรรม
อธิบายภาพรวมของโปรแกรม และการใช้งานเบื้องต้น
– เข้าสู่การใช้เครื่องมือการวาดเส้นร่าง (Sketch Toolbar)
– การเลือกระนาบที่เหมาะสมในการทำงาน
– การเปิดโปรแกรม Start Program
– การสร้างชิ้นงาน (Part) ใหม่
– การเลือกและสร้างระนาบที่เหมาะสมกับการสร้างงาน 3 มิติ
– อธิบาย คำสั่งที่ใช้กับงานสร้างงาน 3 มิติ
– อธิบายคำสั่งย่อยที่มีอยู่ภายใต้คำสั่งการสร้างงาน 3 มิติ
– การแสดงภาพตัด Section
– การซูม การหมุน การย้าย และการแสดงภาพชิ้นงานลักษณะต่างๆ
– การนำชิ้นงานมาประกอบในงาน Assembly
– การแสดงผลที่หน้าต่างแบบต่างๆ
– การย้าย (Move), การหมุน (Rotate) ชิ้นงาน
– กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นงาน 2 ชิ้น
– การลบและเพิ่มความสัมพันธ์

กลุ่มคำสั่งในการ Sketch
– เริ่มต้นด้วยสเก็ต (Sketch)
– อธิบายคำสั่งที่ใช้กับงาน 2 มิติ
– การวัดค่าต่างๆรวมถึงการให้ขนาด และการปรับค่าต่างๆจากการให้ขนาด
– เรียนรู้และเข้าใจการใช้ตัวตัวช่วยกำหนดความสัมพันธ์ (Relations)

กลุ่มคำสั่งในการขึ้นรูปชิ้นงาน
– การกำหนดขนาดและการเปลี่ยนขนาด (Extrude)
– การเจาะรูให้ทะลุโดยคำสั่ง Extrude Cut
– การลบเหลี่ยมและมุม โดยใช้คำสั่ง Fillet และ Chamfer
– การกำหนดความหนาให้กับชิ้นงาน โดยใช้คำสั่ง Shell
– การสร้างระนาบเอง (Plane)
– การบันทึกไฟล์ชิ้นงาน (Save)
– การคัดรอกเส้นรอบจุด (Circular sketch pattern)
– การสร้างแกน(axis) ไว้เพื่อเป็นจุดหมุน
– การคัดลอกชิ้นงานโดยการหมุนรอบแกน (Cir pattern)
– การเพิ่มความหนาโดยหมุนรอบแกน (Revolve)
– การตัดโดยใช้หน้าตัดหมุนรอบแกน(Cut-revolve)
– การคัดลอกเส้นจาก Sketch ก่อนหน้านี้ (Convert Entities)
– สร้างชิ้นงานอีกครั้งจากตัวชิ้นงาน (Mirror)
– สร้างชิ้นงานด้วยคำสั่ง Cut – Sweep
– สร้างชิ้นงานด้วยคำสั่ง Sweep
– การใส่สีให้กลับพื้นผิวของชิ้นงาน
– การสร้างข้อความให้กับชิ้นงาน
– การสร้างสปริงด้วยคำสั่ง Helix

กลุ่มคำสั่งในการประกอบชิ้นงาน
– การนำชิ้นงานเข้าInsert Component
– การประกอบด้วยชุดคำสั่ง Mate
– การใช้คำสั่ง Linear Component Pattern
– การใช้คำสั่ง Circular Component Pattern
– การใช้คำสั่ง Mirer Component Pattern
– การใช้คำสั่ง Move Component
– การใช้คำสั่ง Rotate Component
– การแสดง ซ่อนชิ้นงาน Show Hidden Component
– การแก้ไขชิ้นงานในโหมด Assembly

กลุ่มคำสั่งในสร้าง Sheet Format
– การเลือก Sheet Format ขนาดต่างๆ
– การนำชิ้นงานเข้ามา ในภาพเขียนแบบฉาย
– การใส่ขนาด, องศา และกำหนดมุมมองที่ต้องการ
– การแก้ไขขนาดของชิ้นงาน
– การพิมพ์ข้อความพิเศษเพิ่ม
– การทำส่วนขยายพิเศษ
– การสร้างภาพตัดขวางของชิ้นงาน และการใส่ลวดลายให้ภาพตัดขวาง
– การสร้างใบรายการวัสดุ(Bill of material)
– การตั้งค่า Drawing sheet
– การพิมพ์ภาพเขียนแบบฉาย (Print)
– การบันทึก (Save)

สนใจติดต่อจัดอบรม
Line ID : @vickktraining
โทรศัพท์ 02-7895644 กด 1 095-3691591
E-mail : vickktraining@gmail.com