อบรม ออนไลน์สดหลักสูตร “มนุษย์สัมพันธ์และเทคนิคการสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน”
Effective Human Relations

Public Training Online: อบรมวันที่  27 เมษายน  2564 เวลา 9.00- 16.15 น.
วิทยากรอบรม โดย  อ.ดร.สวนีย์  อ่อนสุวรรณ์

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training ส่ง ID Password สำหรับเข้าห้องอบรมออนไลน์
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.00 – 14.15 พักเบรก 15 นาที
14.15 – 15.15 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4
15.15 – 15.30 พักเบรก 15 นาที
15.30 – 16.15 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 5

ความสำคัญ
บุคลากรในภาคธุรกิจในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ เพราะมนุษย์สัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยส่งเสริมหรือขัดขวางความสำเร็จในด้านการทำงานและการเข้าสังคม ถึงแม้ว่าความรู้ความสามารถ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน แต่การจะเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือในองค์กรได้นั้น ควรจะต้องมี ส่วนประกอบที่สำคัญคือ การมีมนุษย์สัมพันธ์และรู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เพราะสิ่งนี้จะทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยรวมทั้งจะช่วยส่งเสริมให้งานต่างๆที่เราเกี่ยวข้องกับผู้อื่นสำเร็จประโยชน์ด้วยดี

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาให้มีความโดดเด่นทั้งความสามารถและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดความรักใคร่เชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจจากผู้อื่น
4. เพื่อพัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยในด้านมนุษย์สัมพันธ์ของตนเอง
5. เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร
6. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตทำงานและชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข

หัวข้ออบรม
1. ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
2. มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานในองค์กร
3. องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ และวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. ลักษณะผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. กระบวนการพัฒนามนุษย์สัมพันธ์
6. เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างมิตร
7. ศิลปะการเข้าถึงบุคคลเพื่อสร้างความคิดร่วม
8. หลักการพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น (ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคบบัญชา เพื่อนร่วมงาน)
9. วิธีการปฏิบัติต่อผู้อื่นในทางที่ดี
10. เทคนิควิธีกลายเป็นคนมีเสน่ห์  ใครๆก็อยากเป็นมิตร อยากร่วมงานด้วย
11. เทคนิควิธีจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามความคิดของเรา
12. ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยการมีมนุษย์สัมพันธ์และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง
– อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
1. โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone)
2. ไลน์ไอดี ผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับดึงเข้ากลุ่ม เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร การส่ง ID Password เพื่อเข้าห้องอบรมออนไลน์ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆค่ะ 

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ info@vickktraining.com หรือ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com

 ⇒   โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม