หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อ…ระดับมืออาชีพ

Referral Marketing Strategy

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

Referral Marketing กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ในการทำการตลาด และเป็นหนึ่งในวิธีการทำตลาดที่ได้รับการยอมรับและกล่าวขานทั่วโลกว่าเป็นระบบการตลาดที่ลงทุนต่ำที่สุดแต่ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดของวันนี้!
การตลาดแบบบอกต่อเป็นอีกทางเลือกที่ทรงประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับธุรกิจหรือสินค้าในกลุ่มที่มีราคาสูง ธุรกิจกลุ่มสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงและธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเหตุผลที่ว่าธุรกิจสินค้าและบริการเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจและความเชื่อถือสูงจากลูกค้าเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ
“ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยส่วนมากจะเชื่อคำแนะนำของคนที่เขาไว้วางใจ มากกว่าเชื่อจากคำโฆษณาโดยตรง” (คู่สามีภรรยา, ญาติ, เพื่อน, อาจารย์, ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น) ฉะนั้นในมุมของผู้ขาย เรามักพบว่า ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำบอกต่อกันมา ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ดี ไว้วางใจเรา, มีความเข้าใจสินค้า ไม่เสียเวลาในการอธิบาย, ไม่ต่อรองราคามาก และยังมีแนวโน้มจะบอกต่อกับคนอื่นๆ อีกด้วย
Referral Marketing จะสามารถเกิดขึ้นจริงและประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องอาศัยการมีทัศนคติที่ถูกต้อง, มีการเตรียมการที่ดี, มีกลยุทธ์ที่เหมาะสม, มีเทคนิคเคล็ดลับที่หลายคนมองข้าม หรือคู่แข่งอาจยังไม่เคยนึกถึง, มีความใส่ใจ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติ

การเตรียมความพร้อม การเพิ่มมุมมองและทัศนคติ พร้อมทั้งการเตรียมกลยุทธ์ด้านการตลาดแบบบอกต่อนี้ จึงเป็นสิ่งเป็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการตลาดและการขายขององค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างดี

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง … ทำความรู้จัก Referral Marketing
2. Referral Marketing กับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
3. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ แนวคิดและตัดสินใจของลูกค้า ปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจ
4. เทคนิคการสร้างเครือข่ายลูกค้าและผู้บอกต่อ (Customer and Influencer Network)
5. ค้นหา, วิเคราะห์จุดดี- จุดด้อย ของธุรกิจ และการเชื่อมโยงกลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อ
6. Communication Strategy – การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (หัวใจของการตลาดแบบบอกต่อ)
7. Trust Building – การสร้างความไว้วางใจ เชื่อถือ ประทับใจ
8. Mind Mapping เครื่องมือสำคัญที่สร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ
9. Creativity & Innovative Thinking ต้นทุนทางความคิดอันทรงประสิทธิภาพ
10. เทคนิคการติดตามผล (Follow up) ที่ดี
11. เคล็ดลับ…ฝึกต่อยอดการทำ Referral Marketing
12. การสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ