หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนอผลงานในที่ประชุม ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ
Creating Professional Presentation with PowerPoint

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

หลักการความสำคัญ
เนื่องจากยังมีผู้ใช้งาน PowerPoint หลายต่อหลายคนที่ยังเข้าใจและใช้งานในลักษณะเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา หรือคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นแล้วนำมาวาง (ใช้งานความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint ไม่ถึง 10%) ใช้งานเหมือนเป็นแผ่นใส/กระดาษธรรมดา ทำให้การนำเสนอไม่มีความน่าสนใจ ไม่ดูเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญคือทำให้การนำเสนอไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก เพราะความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint มีมากเกินคำบรรยาย
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรเดียวที่จะดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างสไลด์ เทคนิคการตกแต่งปรับแต่งสไลด์ เทคนิคการออกแบบสไลด์ให้แลดูเป็นมืออาชีพ เทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ เทคนิคการเลือกใช้ Effect ประกอบการนำเสนอให้ดูน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม และทำให้เนื้อหาตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้ชมได้อย่างไม่มีวันลืม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรม
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint ได้อย่างโดดเด่น สร้างสรรค์
ผลงานการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (info-graphic)
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งานร่วมกันระหว่าง PowerPoint กับ Word, PowerPoint กับ Excel
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการนำเสนอที่ประกอบไปด้วยสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟ เสียง วิดีโอ Flash YouTube เป็นต้น
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ Tips & Tricks และคีย์ลัด

หัวข้อหลักสูตรอบรม
1. รู้จัก PowerPoint ในภาพรวม
• ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
• ทำความรู้จักมุมมองต่างๆ เพื่อเลือกใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• Concept การใช้งาน PowerPoint แบบง่ายๆ แต่ได้ผลจริง
2. เทคนิคการทำงานกับเนื้อหาต่างๆ
• การจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อนำเสนอ
• การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (infographic) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบกราฟิก
• เทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)
• เทคนิคการทำงานกับรูปภาพ
• เทคนิคการทำงานกับตาราง (Table)
• เทคนิคการทำงานกับกราฟ (Chart)
• เทคนิคการทำงานกับไฟล์ Video
• เทคนิคพิเศษ การนำเสนอ Flash Movie & Youtube
3. เทคนิค Tips & Tricks
• รวมคีย์ลัดที่จำเป็น
• การส่งออกแบบสไลด์โชว์อย่างเดียว (แก้ไขไม่ได้)
• การส่งออกไปเป็นไฟล์รูปภาพ
• การส่งออกเพื่อนำเสนอโดยไม่ต้องมี PowerPoint
• การแปลงเป็นไฟล์ PDF
• การปริ้นสไลด์

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop 1 :จัดเตรียมข้อมูล
Workshop 2 :การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์
Workshop 3 :การนำเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว
Workshop 4 :นำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

รายละเอียดและเทคนิคที่วิทยากรใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การบรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 50 %
กิจกรรม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงาน 50%