อบรมหลักสูตร  การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก / เพิ่มศักยภาพการทำงาน”
(เป็นพนักงานที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ)

Public Training Online: อบรมวันที่  4 พฤศจิกายน  2565 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรม โดย  อ.ดร.สวนีย์  อ่อนสุวรรณ์

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญของหลักสูตรอบรม
การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก สามารถช่วยให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพและประสบความสำเร็จ ดังนั้นองค์กรต่างๆจึงควรให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการดูแลพัฒนาทักษะในการสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวกให้กับพนักงานของตน เพื่อให้พนักงานได้รู้จักการวางแผนและใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้อง ปรับทัศนคติในการใช้ชีวิต เรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง เพื่อรักษา-เพิ่มพูนข้อดี และซ่อมแซมพัฒนาส่วนที่บกพร่อง ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีความสุขและสนุกกับการทำงาน มีศักยภาพมากพอที่จะทำงานออกมาให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ อันจะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างแข็งแกร่งและต่อสู้กับคู่แข่งในภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้อย่างยั่งยืน

หัวข้อการอบรม
1. ทำไมองค์กรจะต้องมีพนักงานที่ดี (ความสำคัญของบุคลากร)
2. พนักงานที่ดีคืออะไร? มีลักษณะอย่างไร
3. เทคนิควิธีเสริมสร้างพลังและสร้างทัศนคติที่ดี
4. วิธีใช้ความคิดเชิงบวกทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
5. ทำอย่างไรให้ทำงานอย่างมีความสุขและสัมฤทธิ์ผล
6. ทำไมต้องวางแผน? (สร้างฝัน) , เทคนิควิธีการวางแผน (สู่ฝั่งฝัน)
7. ยุทธวิธีปฏิบัติการตามแผน (ถึงฝั่งฝันทั้งพนักงานและองค์กร)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. เข้าใจความสำคัญของพนักงานต่อองค์กร
2. รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เพื่อพัฒนาข้อเด่น รักษาระดับที่ดีไว้ และแก้ไขข้อด้อยของตนเอง
3. รู้และเข้าใจอย่างแท้จริงของคุณสมบัติเด่นที่องค์กรต้องการ
4. สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องมีทิศทาง
5. พนักงานมีความสุขในการทำงาน
6. ผลงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
7. ผลงานเป็นน่าที่ชื่นชมของเจ้านาย

สิ่งที่องค์กรได้รับ
1. ได้พนักงานทัศนคติใหม่ มุมมองใหม่ สนุกในการทำงาน
2. ผลงานออกมามีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
3. ได้พนักงานที่เสียสละในหน้าที่การงานมากกว่าเรื่องส่วนตัว
4. องค์กรมีบุคลากรที่สามารถทำงานให้ผลลัพธ์ชนะคู่แข่ง
5. ลดปัญหาบุคลากรเข้าออกบ่อยๆ

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง
– อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยเข้าผ่านเวปบราวเซอร์   https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมจัดส่งให้ทางอีเมล หรือทางไลน์ก่อนวันอบรม
2. วุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางไปรษณีย์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ info@vickktraining.com หรือ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

 ⇒   โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม