อบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพ / เสริมภาพลักษณ์ คนทำงาน สู่ความสำเร็จ

Personality Development

พัฒนาบุคลิกภาพ ให้ดูดีในแบบของคุณ

ความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อม 

ความสำคัญ
บุคลิกภาพที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่หลายคนปราถนา เพราะนอกจากช่วยเสริมสร้างให้เกิดความมั่นใจให้แก่ตนเองแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หลายท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาแล้วนับไม่ถ้วน เนื่องจากทุกๆองค์กรนั้นย่อมมีความต้องการบุคลากรที่มีบุคลิกภาพที่ดี เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเกิดความมั่นใจต่อภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการเพิ่มความเข้มข้นในปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจให้กับตนเอง และสร้างความเชื่อถือให้กับผู้อื่น
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นสู่สายตาแก่บุคคลภายนอกที่ได้พบเห็น
3. เพื่อแต่งเติมเสริมบุคลิกวัยทำงาน ให้ก้าวสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน
4. เพื่อเสริมสร้างจุดเด่นและลบจุดด้อยในของตนเอง
5. เพื่อรู้มารยาท การวางตัวในสังคม และรู้หลักการเข้าสังคมอย่างมั่นใจ
6. เพื่อเสริมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง … การพัฒนาบุคลิกภาพ
– ความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี
– แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และภายนอก
– Attitude: ทัศนคติสร้างบุคลิก (Inner Beauty Personality)
2. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (Wardrobe)
– เทคนิคการแต่งกายให้ดูดี ข้อห้ามของการแต่งตัว
– การแต่งกายสำหรับโอกาสต่างๆ (ทางการ และไม่ทางการ)
3. ท่วงท่าอิริยาบถ (Visual Poise)
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการวางท่าทาง การเดิน การยืน การนั่ง
– การสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม
– การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ
4. ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Voice Communication)
– เทคนิคการสนทนาเพื่อสร้างความประทับใจ
– เทคนิคการใช้คำพูดจากความคิดไปสู่ถ้อยคำ
– เทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษา ท่าทาง สายตา และสีหน้าในการสื่อสาร
5. หลักการเข้าสังคมอย่างมั่นใจ (Social Graces)
– มารยาทและการวางตัวในสังคม
– เทคนิคการแนะนำตัว การใช้นามบัตร
– การเชิญ การตอบรับ และการปฏิเสธในงานต่างๆ
– มารยาทในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน
– มารยาทการอยู่ใน ห้องประชุม ,โต๊ะอาหาร ,งานเลี้ยง , รถยนต์