อบรมหลักสูตร กลยุทธ์เอาชนะข้อโต้แย้ง และคำปฏิเสธของลูกค้า

Tactics to dealing with Objections & Rejections in sales

 

พนักงานขายส่วนใหญ่ ถูกฝึกให้ขายได้ แต่ไม่ได้ถูกฝึกให้รับมือกับคำปฏิเสธ
ข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธคือรสชาติของการขาย…
การจัดการจะเพิ่มโอกาส 25%
อย่าให้ 5% ทำลาย 95%
50% ล้มเลิกหลังครั้งแรก
ความกลัวคำปฏิเสธ… คือ อัมพาตทางความคิด…

ถ้าคุณเคยเจอ คำปฏิเสธด้วยเหตุผลเหล่านี้
– สินค้าของคุณแพงเกินไป
– เรามีเจ้าประจำอยู่แล้ว
– เรายังไม่สนใจ
– เราต้องเอาเข้าที่ประชุมก่อน
– เรายังไม่แน่ใจคุณภาพของคุณ
– เรายังไม่ต้องการในตอนนี้
….
หลักสูตรอบรมนี้จะช่วยคลี่คลายปัญหาให้คุณ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

หัวข้อการอบรม
1. ข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้า
– การสัมผัสกับข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้า
– เปลี่ยนข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้าเป็นพลัง
– การจัดการกับคำว่า “ไม่”
– ข้อโต้แย้งหรือคำปฏิเสธ Objections or Rejections
2. อุปสรรค์ทางการขายและการอ่านเกมการขาย
– ปัญหาภูเขาน้ำแข็ง
– กฎ 80/20 ด้านการขาย
– ราคา : สูตรสำเร็จของการปฏิเสธ
– คำถามคือคำตอบ
3. วิเคราะห์ลูกค้าและขั้นตอนการขายเพื่อชัยชนะ
– ขั้นตอนการตัดสินใจของลูกค้า
– ประเภทของลูกค้าและการขายให้กับลูกค้าแต่ละประเภท
– ปรับตัวสู่เซลยุคดิจิตอล
– Repetitive Selling VS Account Management ขายแบบไหนดี
4. เสริมเขี้ยวเล็บการขายเพื่อเอาชนะข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้า
– Sales Insight เจาะลึกข้อมูลการขาย
– Sales Planning & Time-based Selling วางแผนการขายตามจังหวะเวลา
– การควบคุมบรรยากาศและจังหวะการขาย
– Closing Techniques เทคนิคการปิดการขาย