อบรมหลักสูตร “Modern Marketing 5.0”
มาร์เก็ตติ้ง ยุคใหม่ 5.0 การตลาดแห่งอนาคต

จัดเต็มขุมพลังความคิดแห่งโลกอนาคต
การตลาดแห่งนวัตกรรมใหม่ มาร์เก็ตติ้ง 5.0

“รู้ก่อน ทำก่อน สำเร็จก่อน”

ดูตารางวันจัดอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ ด้านการตลาด  “Smart Marketing & Customer, Digital 5.0” เจาะลึกการตลาด วิเคราะห์ลูกค้า ยุคDigital 5.0..คลิกดูรายละเอียด

ความสำคัญ

การตลาดยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการตลาดไม่มีสูตรสําเร็จตายตัว ดังนั้น การเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดที่ใหม่อยู่เสมอ และหมั่นปรับ Mind Set ให้เข้ากับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาจะทำให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างมั่นใจ “Modern Marketing 5.0 มาพร้อมกับความท้าทายยิ่งขึ้น เพราะต้องเข้าใจลูกค้า มอบสิ่งดีที่สุด ความสะดวกต้องจัดเต็ม และการเข้าถึงต้องจัดหนัก นอกจากนี้ยังต้องรู้จักพฤติกรรมลูกค้าตัวจริง ไม่ใช่ขายให้ทุกคนหรือขายสินค้าให้กับคนที่ไม่ต้องการ ไฮไลท์ของ Modern Marketing 5.0 คือการใช้ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ หรือ Omni Channel เน้นการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นหลัก” Modern Marketing 5.0 มาพร้อมกับขุมพลังความคิดแห่งโลกอนาคต เหมาะสำหรับนักการตลาด ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ หลักสูตรนี้จะมาเสิร์ฟท่านด้วยแนวคิดการตลาดแห่งนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงการทำ CRM ระดับ 5 ดาว กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความประทับใจอย่างไร้ขีดจำกัด

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อเรียนรู้วิธีคิดและแนวโน้มของการตลาดในอนาคต รวมถึงรู้จักลูกค้าใน Generations ต่างๆ
2. เพื่อเข้าใจถึงวิธีใช้เครื่องมือทางการตลาดให้ตรงกับความคาดหวังลูกค้า
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 5.0 ก่อนใคร
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้คิดและเรียนรู้ Concept & Case Study จากเหตุการณ์ตัวอย่างจริง

หัวข้อการอบรม
1. เริ่มต้นอย่างไรเมื่อต้องการขายบนโลกออนไลน์
– แนวคิด Generations ลูกค้าวันนี้ (Today Customer)
– 2 โมเดลธุรกิจ ขายดี VS ขายเป็น
2. Digital Marketing Tools
– Content Marketing
– Keys to Success in “Digital Marketing”
– Business Model Canvas
3. Experience Marketing การตลาดที่ให้ประสบการณ์แปลกใหม่
– Story Design
– Digital & Retail Marketing ร้านค้าปลีกในยุคดิจิตอล 5.0
– Creating Shared Value สร้างสรรค์ไอเดียเพื่อสังคม
– How to Create Big Think วิธีคิดและสร้างสรรค์ไอเดียให้ยิ่งใหญ่
4. การตลาดยุคใหม่เจาะใจลูกค้า
– Principle เรื่องพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็น
– People เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้คนโดยตรง
– Platform เครื่องมือที่เราใช้กันในการเข้าถึงผู้คน
– Practice การทำธุรกิจบนเส้นเชือกบาง ๆ ระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์

ดูตารางวันจัดอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ ด้านการตลาด  “Smart Marketing & Customer, Digital 5.0” เจาะลึกการตลาด วิเคราะห์ลูกค้า ยุคDigital 5.0..คลิกดูรายละเอียด