หลักสูตรอบรม สร้างทีมเวิร์คการตลาดและการทำการตลาดอย่างมืออาชีพ
Building a winning Marketing teamwork and practicing Marketing professionally

 

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

หลักการและเหตุผล
การแข่งขันทางการค้ามีความรุนแรงขึ้นทุกยุคทุกสมัย ยิ่งต่อไปข้างหน้าการจะเป็นพระเอกอยู่คนเดียวในบริษัทนั้นย่อมเป็นไปได้ยาก และองค์กรใดที่ปล่อยให้ใครสักคนเป็นพระเอกอยู่อย่างตลอดกาลนั้น ถือว่าเป็นองค์กรที่กำลังเดินทางถอยหลัง การทำการค้าไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ สนามรบนั้น อยู่ภายนอกองค์กร ไม่ใช่ภายในองค์กร ดังนั้นตราบใดที่เรายังไม่สามารถจัดกระบวนทหารของเราภายในได้ ปัญหาภายในซ้ำซ้ำซากซาก ที่เป็นตัวถ่วงความก้าวหน้าของบริษัทก็จะเกิดขึ้น
ไม่ว่าสมัยไหนไหน แนวคิด ทางการตลาดที่แท้จริง นิยมเน้นย้ำการสร้าง Umbrella Strategy หรือกลยุทธ์หลัก เพื่อสร้างกลยุทธ์รองลงมาเป็นเรื่องปลีกย่อย ที่ต้องตอบสนองกลยุทธ์หลักเท่านั้น ทุกวันนี้ความสำคัญของการสร้างUmbrella strategy ยิ่งมีมากขึ้น ในระดับที่พูดได้ว่า ต้องสร้างลมหายใจของคนในองค์กรให้เป็นลมหายใจเดียวกันให้ได้ และต้องมีการทดสอบสม่ำเสมอ ผู้คุมกฎคือกุญแจสำคัญที่สุดในการสร้างทีมการตลาด ดังนั้นนับวันความสำคัญระดับทวีคูณ ของการเน้นเรื่อง ทีมงาน ในการตลาด จึงมีให้เห็นในแผนแม่บท

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ความเข้าใจอันถ่องแท้ของความสำคัญของทีมเวิร์ค ประโยชน์และโทษ ของการขาดทีมเวิร์ค
2. การสร้างทีมเวิร์คภายในองค์กรที่รวดเร็วที่สุด
3. การสื่อสารที่ลดความเข้าใจผิดระหว่างสมาชิกในทีม
4. การร่วมกันสร้างแนวทางทางการตลาด เพื่อความแข็งแกร่งและยอดขายขององค์กร
5. กลยุทธการวางแผนทางการตลาด

หัวข้อการอบรม
1. เรารู้จักคำว่าทีมเวิร์คกันจริงจริงหรือ ทีมเวิร์กเป็นของใครกันแน่
2. กลยุทธ์คืออะไร เกี่ยวอะไรกับการทำการค้า
3. กลยุทธ์ทางการตลาด ใช้ความโดดเด่นเป็นตัวกุมบังเหียน
4. การสร้างจุดเด่นขององค์กร และทีมเวิร์ค เพื่อผลทางการตลาด
5. การทำแผนการตลาดร่วมกันและการสื่อสารที่ชนะเหนือคู่แข่ง
6. การบริหารจัดการทีมการตลาดเพื่อผลกำไรอันยั่งยืนขององค์กร

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ยกตัวอย่าง
2. กรณีศึกษา จากประสบการณ์จริง ประสบการณ์ตรง
3. Workshop กิจกรรมประกอบการอบรม