อบรมหลักสูตร การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ (knockout อยู่หมัด) อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาด เป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ และปรับปรุงตลอดเวลา เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น การขยายตัวของตลาด การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้น และสภาพเศรษฐกิจที่ยากลำบาก นักบริหารและนักการตลาดในยุคนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อเอาชนะการแข่งขันสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้ให้ได้

หัวข้อการอบรม
1. สภาพแวดล้อมทางการตลาดและความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่
– สภาพแวดล้อมทางการตลาดและการขายในยุคปัจจุบัน
– ความต้องการของลูกค้าในยุคนี้
– การเปลี่ยนแปลงของตลาดในยุคปัจจุบัน
– การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. การกำหนดตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
– การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation หรือ Segmenting)
– เจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างไรให้โดนและตรง
– การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3. การวางแผนการตลาดสมัยใหม่ ยุค 4.0
– เทคนิคการสร้างแผนการตลาด
– มองให้ทะลุ คิดให้เป็น วางแผนให้ได้
– การวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่หลุด ตาม budget และความสามารถของบุคคลากร
4. การสร้างความโดดเด่น คมชัด จนคู่แข่งแตะต้องไม่ได้ (knockout อยู่หมัด)
– การจัดการ วิเคราะห์ Unique selling points จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด …Unique จริงหรือ?
– รู้จัก Story เฟ้นหาการสื่อสาร สร้างความโดดเด่นของสินค้า/บริการ แบบไม่ซ้ำแบบใคร ทันสมัย และ “ใช่เลย” สำหรับกลุ่มเป้าหมาย
– ยกระดับ , เปลี่ยนแปลง การสื่อสารทางการตลาด ให้โดดเด่น จนคู่แข่งแตะต้องไม่ได้

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ยกตัวอย่าง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน (บรรยากาศสนุก ไม่น่าเบื่อ ความรู้จัดเต็ม)
– ร่วมแชร์ประสบการณ์ / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
– Workshop : SWOT Analysis , Unique selling points

คอร์สอบรมนี้เพื่อใคร
– เจ้าของธุกิจ SME ทั้งในไทยและส่งออก ที่ต้องการพลิกกลับมายืนอย่างโดดเด่นในแนวทางของตัวเองที่ชัดเจน
– ผู้บริหารด้านงานขายและการตลาดขององค์กร
– ผู้อำนวยการ, ผู้จัดการด้านการขายและการตลาด
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
– ผู้ให้บริการ ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สำนักงานกฏหมาย โรงเรียนสอนการออกแบบ
– พนักงานที่ต้องการสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่งในองค์กร
– ผู้สนใจทั่วไป