อบรมหลักสูตร เทคนิคการขายและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ

Trust based Selling and Service Delivery for International Salesperson

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง… Trust-based selling การขายบนพื้นฐานความไว้วางใจ
– รู้จักและเข้าใจ Trust-based selling
– การสร้างความไว้วางใจ
– จิตวิญญาณด้านการบริการสำหรับนักขายมืออาชีพ
2. เทคนิคการบริหารจัดการลูกค้าแต่ละประเภท
– ลูกค้าแฟนพันธุ์แท้
– ลูกค้าที่มีอิทธิพล
– ลูกค้าขาใหญ่
– ลูกค้าขาจร
– ลูกค้าสารพัดพิษ
3. บุคลิกภาพและการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเจรจา
– บุคลิกภาพของนักเจรจาการค้าระดับประเทศ
– บุคิกภาพระดับสากลที่ไม่พึงประสงค์ – พึงประสงค์ ของนักการค้าต่างประเทศ
– เทคนิคการสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ
– เทคนิคการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเจรจา
– เทคนิคการติดต่อสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผล
– การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4. เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ
– ทักษะการขายสมัยใหม่ และเทคนิคการขายเชิงรุก
– เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ
– การสร้างสะพานเชื่อมความต้องการลูกค้ากับข้อเสนอเพื่อปิดการขาย
– วิธีการปิดการขายกับลูกค้าให้ได้ผลในครั้งแรก
– การ Pitch งานแบบสายฟ้าฟาด ขายงานไม่เกิน 30 วินาที
– เทคนิคการทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ
5. การทำ Checklist (คัมภีร์ส่วนตัว) สู่ความเป็นมืออาชีพ

ผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมอบรม
1. นักการขาย สินค้า , บริการ และโครงการ
2. ผู้บริหารด้านงานขายและการตลาดขององค์กร
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. เจ้าของกิจการ, ร้านค้า ที่มีลูกค้าต่างประเทศเป็นเป้าหมาย
5. เจ้าของกิจการที่ต้องการขยายตลาดในต่างประเทศ
6. เจ้าของธุรกิจที่ต้องดีลกับลูกค้าด้วยตนเอง
7. ผู้สนใจทั่วไป