หลักสูตรอบรม การตลาดต่างประเทศแบบชนะขาดลอย

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความเป็นมาและหลักการ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้ยินคำว่า ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆมากมาย รวมทั้งมีการตื่นตัวเรื่องการเข้าร่วมตลาด AEC ที่ใกล้เข้ามาทุกวัน สิ่งเหล่านี้นั้นถ้าฟังดูอย่างไม่ได้เจาะลึก เราก็จะมองเห็นแต่โอกาส แต่ถ้าเราพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว ก่อนจะไปถึงจุดที่เราจะได้รับประโยชน์จากโอกาส เรายังต้องเจอกับความท้าทายอีกมากมาย เพราะเพียงแค่การที่เราจะเป็นศูนย์กลางของการส่งออกสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งได้ เราต้องผ่านจุดแรกก่อน คือ การแข่งขันในเชิงการตลาด จากคู่แข่ง ที่ฝังตัวเองอยู่ทั่วทุกมุมโลก การเเข่งขันในเชิงการตลาดนั้น ซับซ้อน ลึกล้ำ มากพอสมควร โดยเฉพาะบนเวทีการค้าโลก แม้กระทั่งการขายของบน internet เอง หรือตาม line ก็มีการใช้แม่ไม้การตลาดอย่างเฉียบแหลม ไม่ใช่เพียงแค่นำสินค้าไปวางให้โลกเห็น แล้วลูกค้าจะแห่เข้ามาซื้ออีกต่อไปแล้ว หรือการออกบูธต่างประเทศปีละ 2-3 จะนำชัยชนะที่ยั่งยืนมาให้เราเชียวหรือ
เมื่อเราได้รับทราบและยอมรับถึงความจริงแล้วว่า เรากำลังเดินอยู่ในสนามรบแห่งการแข่งขันเชิงการตลาด เราถึงจะเดินไปต่อได้ว่า สิ่งต่อไป และ ต่อไป ที่เราจะต้องทำนั้นคืออะไรบ้าง เพราะถ้าเราจะต้องอยู่บนเวทีการค้าโลก เราต้องหาที่ยืนให้มั่น และ ยาวนาน และสร้าง Character ของเราให้ชัดเจนเหนือคู่แข่ง จับหัวใจลูกค้าได้ เพราะถ้าเราจับใจลูกค้าเราไม่ได้แบบถาวร ก็เท่ากับว่าเราทำการค้าระดับโลกไม่เป็น เพราะเรามุ่งแต่สร้าง Brand แบบครึ่งๆกลางๆ

วัตุประสงค์การอบรม 
1. ได้ทราบถึงหลักการเริ่มต้นที่มีประโยชน์และตรงจุด ทันสมัยจริงของการทำการตลาดต่างประเทศ ทั้งผู้เริ่มต้น รวมทั้งพิจารณาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเสมอ วิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับองค์กรแต่ละองค์กร
2. เข้าใจและสามารถนำความรู้ทางการตลาดและการขายที่ได้รับไปประยุกข์ใช้ได้ทันที สามารถสร้างทางเลือกที่ดีที่สุด คุ้มที่สุดกับตนเอง
3. เพื่อร่วมพิจารณาว่าอะไรคือเหตุผลให้สินค้าและบริการของประเทศไทยโตได้ถึงแค่จุดจุดหนึ่งเท่านั้น องค์ประกอบใดบ้างที่จะนำเราไปสู่ชัยชนะแบบขาดตัว
4. เพื่อสร้างมุมมองที่กว้างและใหม่ขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนทัศนะในการมองตลาดโลก เพื่อพัฒนาขั้นตอนต่อไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างการตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
2. รูปแบบต่างๆของการทำการตลาดต่างประเทศ
3. การเลือกคู่ค้า
4. การเตรียมความพร้อม Step 1 ภายในสู่ภายนอก
5. Step 2 หาและสร้างจุดแตกต่างที่ชัดเจนที่ต้องได้รับการยอมรับ จริงๆ
6. การสื่อสารทางการตลาดต่างประเทศ
7. การสร้างนักการขายกลยุทธ์
8. ข้อควรระวัง หลีกเลี่ยง

รูปแบบการอบรม
1. บรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่าง
2. กรณีศึกษา จากองค์กรที่ประสบผลสำเร็จ
3. กิจกรรมประกอบการอบรม Workshop

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ
1. เจ้าของกิจการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง ที่สนใจขยายตลาดไปต่างประเทศ
2. ผู้บริหารด้านงานขายและการตลาดขององค์กร
3. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการตลาด
4. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. ผู้สนใจทั่วไป