หลักสูตรอบรม เทคนิคการใช้ HO–REN–SO เพื่อการสื่อสารประสานงานสไตล์ญี่ปุ่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยุคใหม่

Public Training Online: อบรมวันที่  18 มิถุนายน 2567  เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรม โดย  อ.ดร.สวนีย์  อ่อนสุวรรณ์

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

หลักการความสำคัญ
ในการทำงานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข การสื่อสารที่ดีถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากเพราะทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างบุคคล หน่วยงาน อีกทั้งยังก่อให้เกิดบรรยากาศและการประสานงานที่ดี การสื่อสารที่ดีถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์กรญี่ปุ่น ที่ต่างคุ้นเคยคือ HO-REN-SO แต่การสื่อสารนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กรหรือคนญี่ปุ่นเท่านั้น แต่บริษัท โรงงาน และองค์กร หรือหน่วยอื่น สามารถนำเอาความรู้ ทักษะ ไปประยุกต์ใช้ได้ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กรเพื่อลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสาร และช่วยสร้างสัมพันธภาพทีดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรโดยรวม

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการแนวคิด ความสำคัญและประโยชน์ของเทคนิคการสื่อสารแบบ HO-REN-SO
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการของเทคนิคการสื่อสารแบบ HO-REN-SO
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจหลักการรายงาน การติดต่อ และ การปรึกษาตามหลักการ HO-REN-SO

หัวข้อการอบรม
1. ความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญของ HO-REN-SO
2. แนวคิดเกี่ยวกับ HO-REN-SO หลักการทำงานแบบ HO-REN-SO และการนำมาใช้ทำงาน
3. กระบวนการรายงาน (HO) โดยหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เทคนิคในการสรุปรายงาน ลักษณะการรายงานที่ดี
4. เทคนิคการสื่อสารแบบ (HO) ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ เพื่อนร่วมงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. กระบวนการประสานงาน (REN) โดยการใส่ใจผู้ปฏิบัติงาน วิธีการติดต่อประสานงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ
6. เทคนิคการสื่อสารแบบ (REN) ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ เพื่อนร่วมงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. เทคนิคและกระบวนการปรึกษา (SO) เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน วิธีและขั้นตอนการปรึกษาหารือ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
8. เทคนิคการสื่อสารแบบ (SO) ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. การประยุกต์ใช้ HO-REN-SO ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตการทำงานประจำวันสไตล์ญี่ปุ่น

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
• กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
• สรุป เรียนรู้จากกิจกรรมการอบรม
• ถาม ตอบ ทุกข้อสงสัย ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้

โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 3,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 3,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 3,325 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591 

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

⇒    สำรองที่นั่งอบรม


หลักสูตรอบรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ