อบรมหลักสูตร ออนไลน์สด เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานและมาตรฐานเกลียว THE ENGINEERING DRAWING AND GEOMETRY DIMENSIONAL AND TOLERANCE (GD&T) TECHNIQUES

Public Training Online: อบรมวันที่  27 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรมโดย อ. เชิดศักดิ์ เพาะบุญ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญ
ในปัจจุบันขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพด้านการผลิตได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหลายๆองค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการที่จะทำให้องค์กรบรรลุถึงความต้องการดังกล่าวข้างต้น การควบคุมคุณภาพจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานตั้งแต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป องค์กรจะต้องมีความเข้าใจในหลักการสำคัญของ GD&T [Geometry Dimensional and Tolerance] ปัจจุบันระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control System) ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการผลิต จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการแปลสัญลักษณ์ในแบบงาน ที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการแปลสัญลักษณ์ในแบบงานแล้วนำไปสู่การผลิตชิ้นงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพและกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตและมิติ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในการทำงาน

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านและกำหนดแบบงาน (Drawing) ที่มีการระบบพิกัดความคลาดเคลื่อนของขนาดและรูปร่าง Geometry Dimensional and Tolerance (GD&T) อย่างถูกต้อง

เนื้อหาหลักสูตรอบรม
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบงานทางวิศวกรรม (Engineering Drawing)
2. การกำหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อนทางด้านขนาดของชิ้นงาน
3. สัญลักษณ์ความละเอียดของพื้นผิวชิ้นงาน
4. ความหมายของ GD&T
5. กรอบควบคุม Feature และกฎพื้นฐานของ GD&T
6. สัญลักษณ์ของ GD&T
• ความราบ (Flatness)
• ความตรง (Straightness)
• ความกลม (Roundness)
• ความเป็นทรงกระบอก (Cylindricity)
• ความขนาน (Parallelism)
• ความตั้งฉาก (Perpendicular)
• ความเอียงเป็นมุม (Angularity)
• ตำแหน่ง (Position)
• ร่วมศูนย์ ร่วมแกน (Concentricity)
• สมมาตร (Symmetry)
• Circular Run out
• Total Run out
• ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น (Profile of line)
• ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ (Profile of surface)
7. ดาตัม (Datum)
8. สัญลักษณ์ปรุงแต่ง (Modifier)
• ข้อกำหนดของ Envelope
• ส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือมากที่สุด (MMC) , ส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือน้อยที่สุด (LMC)

ลักษณะการอบรม :
1. บรรยาย ยกตัวอย่าง 
2. Workshop เพื่อให้เข้าใจและการประยุกต์ใช้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
– วิศวกร
– พนักงาน / หัวหน้างาน QC/QA
– พนักงาน / หัวหน้างานฝ่ายผลิต
– ช่างเทคนิค
– บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยเข้าผ่านเวปบราวเซอร์   https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ info@vickktraining.com หรือ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

 ⇒   โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม