หลักสูตรอบรม ELEVATOR PITCH

การนำเสนองานขายแบบสายฟ้าฟาด

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการ นำเสนองานขายแบบ สายฟ้าฟาด (Elevator Pitch) ที่ใช้กันเยอะมากขึ้นทั่วโลก ที่สั้น ได้ใจความ ไม่พลาด และ เพิ่มยอดขาย
2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อม ที่จะนำเสนองาน แบบสายฟ้าฟาด(Elevator Pitch) ที่เกิดได้ทุกสถานที่และทุกเวลา
3. เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เข้าอบรบให้เข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นนักการตลาดและนักการขายสมัยใหม่

ความสำคัญ
หลายต่อหลายครั้งเราจะได้ยินว่า สินค้าดี โครงการเลิศ แต่ไม่สามารถหาผู้ซื้อ หรือผู้ร่วมลงทุนได้เลย ทำไมหรือ? บ่อยครั้งคำตอบมันอยู่ที่การนำเสนอล้วนๆ และการนำเสนอ ก็ไม่ได้จำกัดอยู่ในรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปเเล้ว มันอยู่ที่เราเปิดฉากอย่างไร โดยอยู่บนพื้นฐานว่า ใครเขาจะมีเวลา โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลนี้ ใครไม่รู้จัก Elevator Pitch หรือการนำเสนองานแบบสายฟ้าฟาด จะถือว่าน่าเสียดายมากที่สุด ทำไม นักการตลาดหรือนักการขายบางคน สามารถขึ้นลิฟต์ไปกับลูกค้า แล้วสามารถทำนัดต่อได้เลยอย่างน่าทึ่งกับลูกค้ารายใหม่ๆสดๆ แค่เพียงลิฟต์เดินทางจากชั้น 1 ไปชั้น 3 เท่านั้น???

ทำอย่างไร แค่เพียงไม่ถึง 30 วินาที ลูกค้าสามารถ รู้ที่มาที่ไป ประโยชน์ที่จะได้รับล้วนๆ และเปิดใจอยากฟังรายละเอียดต่อ Elevator Pitch ถูกนำมาใช้มากขึ้ๆ ทุกวันในเอเซีย แต่ได้รับความสำคัญมานานแล้วในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากลูกค้ามีเวลาน้อยและยากที่จะปล่อยโอกาสให้ใครเข้าไป Present สินค้า บริการ แบบนานๆได้ แม้กระทั่งโครงการใหญ่ๆ ที่มองหาผู้ร่วมทุน กู้เงินธนาคาร หรือ หาผู้นำเข้าสินค้าในต่างประเทศ Elevator Pitch ก็ถูกนำมาใช้ ใคร Present ไม่รู้เรื่อง ไม่น่าประทับใจ ผู้ฟังไม่สามารถมองหาประโยชน์ที่ตนเองจะได้ โครงการนั้นๆ ต้องตกรอบไป ไม่ว่าจะดีเพียงใดก็ตาม

แต่การเตรียม Elevator Pitch ที่แสนจะสั้นแต่มีพลังมหาศาลนั้น มีหลักการกฏเกณท์ของตัวมันเอง ที่เราไม่สามารถมองข้ามได้ ถ้าทำพลาด คือพลาดไปเลย แต่ถ้าทำถูกต้อง Elevator Pitch จะเป็นอาวุธลับที่คมมากในการผ่าเปิดหัวใจของลูกค้าหรือนักลงทุนที่เรามองไว้ ให้เข้าไปได้ลึกกว่าคู่แข่ง

เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรบควรที่จะสามารถนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้งานได้ทันที สามารถ present สินค้า หรือบริการ ให้น่าสนใจที่สุดภายในเวลา ไม่ถึง 30 วินาที

หัวข้อบรม

– โครงสร้างการสื่อสารแบบนักการตลาดและนักการขายที่เน้นผลให้เห็นความแตกต่างที่โดดเด่นและสร้าง”
Next Move” เสมอ
– ที่มา ประโยชน์ ลักษณะการใช้งาน และการสร้างElevator Pitch
– การสร้าง การเขียนบท Elevator Pitch ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย และลักษณะของการ present ที่เปลี่ยนไป พร้อมตัวอย่าง
– Workshop การนำเสนองานแบบสายฟ้าฟาด(Elevator Pitch)

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ยกตัวอย่าง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน (บรรยากาศสนุก ไม่น่าเบื่อ ความรู้จัดเต็ม)
2. ร่วมแชร์ประสบการณ์ / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / Role Play / Workshop
3. ถาม-ตอบทุกปัญหา เพื่อสามารถนำกลับไปใช้จริงในการทำงาน
4. สรุปภาพรวม เคล็ดลับ และการนำไปประยุกต์ใช้จริงในการทำงาน