หลักสูตรอบรม การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า
Resolving & Prevent in Customer Complaints

Public Training Online:  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรโดย อ.โกมินทร์  เมืองจันทร์

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
ปัจจุบันนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการสร้างสรรค์ความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก แต่งานทุกอย่างย่อมมีเหตุผิดพลาดและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากผู้ให้บริการนั้นขาดความระมัดระวังอย่างละเอียดและรอบคอบ ไม่ว่าสาเหตุของความผิดพลาดนั้นจะเกิดจากลูกค้า หรือเกิดจากผู้ให้บริการก็ตาม พนักงานผู้ให้บริการย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมทั้งรีบดำเนินการแก้ไขเยียวยาความรู้สึกอันไม่พึงพอใจของลูกค้าจากข้อร้องเรียนนั้นๆให้โดยเร็วที่สุด ดังนั้นถ้าองค์กรใดให้ความใส่ใจและทำความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ลูกค้าเกิดปัญหา หรือป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน รวมไปถึงเมื่อเกิดข้อร้องเรียนขึ้นแล้วมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ประทับใจมิรู้ลืม เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร ช่วยปกป้องธุรกิจทำให้องค์กรเจริญเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบอกต่อของลูกค้าในเชิงบวกที่ดีต่อองค์กรซึ่งจะนำมาซึ่งการซื้อซ้ำของลูกค้าในครั้งต่อไปอีก

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและข้อห้ามในการรับคำร้องเรียนจากลูกค้า
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องการป้องกันความไม่พอใจของลูกค้า
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อเกิดการร้องเรียนจากลูกค้า
5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาหรือการป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน
6. เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการให้บริการระหว่างพนักงานกับลูกค้า

หัวข้อการอบรม 
1. รู้จักและเตรียมรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท ยุค Digital 4.0
– ลูกค้าคือใคร…???
– ความคาดหวังของลูกค้า
– รู้จักและเตรียมรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท
– การอ่านความต้องการของลูกค้า
– ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กับการเผชิญกับลูกค้าที่ยุ่งยาก
2. การรับคำตำหนิหรือร้องเรียน (Complaints)
– ขั้นตอนการรับคำร้องเรียน
– ข้อห้ามในการรับคำตำหนิและร้องเรียน
– เทคนิคการบริหารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
– วิเคราะห์สาเหตุที่ลูกค้าหยุดมาใช้บริการ
– วิเคราะสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าร้องเรียน
3. การป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า
– เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดจากผู้ให้บริการ
– เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดจากตัวลูกค้า
– ขั้นตอนการวางระบบงานเพื่อจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
– เทคนิคการปฏิเสธลูกค้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
– เทคนิควิธีการลดข้อร้องเรียน
– หลักการปฏิบัติป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า
– สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยเข้าผ่านเวปบราวเซอร์   https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมจัดส่งให้ทางอีเมล หรือทางไลน์ก่อนวันอบรม
2. วุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางไปรษณีย์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ info@vickktraining.com หรือ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com

 ⇒   โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม