หลักสูตรอบรม “Customer FOCUS”การมุ่งเน้นความใส่ใจ ให้ความสำคัญกับลูกค้า

Public Training Online:  วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรมโดย  อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการสร้างสรรค์ความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก แต่งานทุกอย่างย่อมมีโอกาสเกิดเหตุผิดพลาดและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากผู้ให้บริการนั้นขาดความระมัดระวัง อย่างละเอียดและรอบคอบ และไม่ว่าสาเหตุของความผิดพลาดนั้นจะเกิดจากลูกค้า หรือเกิดจากผู้ให้บริการก็ตาม พนักงานผู้ให้บริการย่อมมีหน้าที่ ที่จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมทั้งรีบดำเนินการแก้ไขเยียวยาความรู้สึกอันไม่พึงพอใจของลูกค้าจากข้อร้องเรียนต่างๆ ให้เร็วที่สุด ซึ่งการบริการจะดีได้ ก็ด้วยการปลูกฝัง “ความเข้าใจที่ถูกต้อง” และ “มีจิตสำนึกที่ดี” ดังนั้นถ้าองค์กรใดให้ความใส่ใจและทำความเข้าใจในเรื่องของการให้ความสำคัญที่ลูกค้า (Customer Focus) เป็นหลักสำคัญ โดยมุ่งเน้นการบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด องค์กรนั้นก็จะมีความเจริญเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบอกต่อของลูกค้าในเชิงบวกที่ดีต่อองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป
เพื่อการก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร หัวใจหลักสำคัญต้องเริ่มต้นทำความเข้าใจกับคำว่า “การให้ความสำคัญที่ลูกค้า (Customer Focus)” ให้ถึงแก่นแท้เสียก่อน โดยต้องเริ่มต้นรับฟังเสียงของลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง เพราะการที่ลูกค้าบ่น ตำหนิ หรือร้องเรียน ในเรื่องสินค้าหรือบริการของเรา แสดงว่าลูกค้ายังคงมีความผูกพัน และยังอยากใช้บริการอยู่ จึงบอกกล่าวออกมาเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ตอบสนองต่อความต้องการที่สุด ดังนั้นการให้ความสำคัญที่ลูกค้า (Customer Focus) จึงเป็นแนวคิดการทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งในการเริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ

หัวข้ออบรม 
1. รู้ซึ้ง “การบริการ (Service)”
• ลูกค้าคือใคร…??? ความคาดหวังของลูกค้า
• องค์ประกอบของระบบการบริการเป็นเลิศ
• ความหมายที่แท้จริงของ Customer Focus 
• การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ Service Excellence
• ความแตกต่างระหว่างการสร้างความพึงพอใจ กับ ความประทับใจ
• เทคนิคการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแบบยั่งยืน
• จูนคลื่นความคิด การปรับทัศนคติเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ (คิดเชิงบวก คือ อาวุธลับนักบริการ)
2. เสริมทักษะและเทคนิค ความใส่ใจให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer focus)
• เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของคน และความแตกต่างของคน
• “ทักษะการฟัง” ทักษะสำคัญที่ห้ามมองข้าม เพื่อสัมพันธภาพที่ได้ผล
• เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• กลยุทธ์เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการสื่อสารกับลูกค้า
• ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการสื่อสารกับลูกค้า
• ใส่ใจให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าในทุกๆช่องทาง(Touching Point)
• เทคนิคสร้างความโดดเด่น คมชัด จนคู่แข่งแตะต้องไม่ได้
3. แนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญกับ คำบ่น / คำตำหนิ / ข้อร้องเรียน (Complain)
• สัญญาณอันตราย! ตัวชี้วัดความไม่พึงพอใจของลูกค้า
• แนวทางและหลักปฏิบัติ ในการจัดการกับความไม่พึงพอใจ คำบ่น / คำตำหนิ / ข้อร้องเรียนของลูกค้า
• เทคนิคการบริหารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้ลูกค้า
4. ชมวีดีทัศน์ / ยกตัวอย่าง Case Study / ทำกิจกรรม Workshop ประยุกต์สู่การทำงานจริง

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยเข้าผ่านเวปบราวเซอร์   https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 3,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 3,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 3,325 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591  

Line ID :  @vickktraining
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม


ดูหลักสูตรอบรม ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า CRM and CEM are new strategies ..Click