อบรม หลักสูตร Creative Thinking (For Work) การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

Public Training Online: อบรมวันที่ 5 เมษายน 2566  เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรม  โดยอ.ดร.สวนีย์  อ่อนสุวรรณ์ 

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญ
ในสมัยก่อนเราเชื่อกันว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวคนบางคนมาตั้งแต่เกิด แต่พอมาถึงปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งวิทยาการทำให้ความเชื่อดั้งเดิมที่มีเคยมีมาปรับเปลี่ยนไป เพราะนักจิตวิทยาส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นความสามารถที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด เพียงแต่มีการแสดงออกหรือมีพัฒนาการมากน้อยต่างกันไป และยังสามารถพัฒนาเพิ่มให้มีมากขึ้นด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์นั้น เป็นกระบวนการทำงานของสมองที่มีขั้นตอนต่างๆ ในการคิดและแก้ปัญหาจนสำเร็จ ดังนั้น การทำงานของเราก็เช่นกันงานจะออกมาดีหรือไม่ ล้วนแล้วก็จะต้องมีความคิดที่สร้างสรรค์ออกมาอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน
2. เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดสร้างสรรค์ต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นการฝึกให้คิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
4. เพื่อเป็นการฝึกพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
5. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน,การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข
6. เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

หัวข้อการอบรม
1. ความจำเป็นของความคิดสร้างสรรค์
• หลักการใช้สมอง 2 ข้าง
• เทคนิคการส่งเสริมให้ใช้จินตนาการตนเอง , ตัวอย่างการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา
• เทคนิควิธีการสร้างแนวคิดใหม่
• เทคนิคการตรวจสอบความคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
2. เทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
• เทคนิคการระดมสมอง Brain Storming (ที่ถูกต้อง) โดยใช้ปัญญาของกลุ่ม
• เทคนิคเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในชิงสร้างสรรค์
• เทคนิคในการสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบ Key Word
• เทคนิคการให้ความเข้าใจ เห็นใจ และความรู้สึกของคนอื่น
3. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
• การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง
• เทคนิคการส่งเสริมให้ใช้จินตนาการตนเอง
• เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
• เทคนิคการคิดและทำเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
• สัญญาณอันตราย! และตัวชี้วัดความสำเร็จ

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง
– อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
1. โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone)
2. ไลน์ไอดี ผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับดึงเข้ากลุ่ม เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร การส่ง ID Password เพื่อเข้าห้องอบรมออนไลน์ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆค่ะ 

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

 ⇒   โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม