หลักสูตรอบรม “เรียนรู้งาน Sales สำหรับผู้ที่อยากเป็น Sales (A day with Sales)”

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการ เริ่มต้นเป็นนักขาย
ไม่ว่าจะเป็น พนักงานธุรการ Admin , Sales Support ,ฯลฯ
ทุกคนในองค์กร สามารถเป็นนักขายให้กับองค์กรได้
ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้น ก้าวสู่การเป็นนักขาย

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักขาย
2. เพื่อเพิ่มวิธีการ เทคนิค หลักคิด และเคล็ดลับต่างๆ ให้นำไปปรับใช้ในการทำงานด้านการขาย
3. เพื่อให้สามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้ดูดี น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าอยู่เสมอ
4. เพื่อให้สามารถนำศักยภาพที่เป็นจุดเด่น และความรู้ความสามารถที่มีออกมาใช้ในการสร้างโอกาสทางการขายได้อย่างเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
5. เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักขายที่ดีและประสบความสำเร็จ

หัวข้อการอบรม
1. กิจกรรมอุ่นเครื่อง…อยากเป็นนักขาย ควรเริ่มจากตรงไหน?
• ความคิดเชิงบวกกับการทำงานในอาชีพนักขาย
• การสำรวจตัวเอง เพื่อเตรียมดึงศักยภาพออกมาใช้
2. เทคนิคการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ที่อยากเป็นนักขาย
• รู้จักเรียนรู้งานจาก “ท็อปเซลล์” ของบริษัท
• ฝึกและเรียนรู้ “การโดนปฎิเสธ” ให้ไวและมากที่สุด
• เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทโดยมุ่งเน้นเรื่อง “ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ”
• ฝึกตั้งเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่
3. การพัฒนาบุคลิกภาพ เตรียมพร้อมสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
• ทักษะ ศิลปะ และการพัฒนาบุคลิกภาพ กิริยา มารยาท เพื่อสร้างความประทับใจ
• การเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลิกภายในและภายนอก
• การแนะนำตัวเอง การให้นามบัตร การมอง สีหน้า แววตา
• จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ
• เทคนิคการใช้น้ำเสียงและภาษากายในการสื่อสาร
4. ฝึกการขายบนพื้นฐานความไว้วางใจ (Trust-based selling)
• เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าและความแตกต่างของลูกค้า
• เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ
• ท่วงทำนองจังหวะการสนทนา เพื่อลบข้อกังขา และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ
• สร้างจิตวิญญาณด้านการบริการสำหรับการเป็นนักขาย

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ยกตัวอย่าง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
• ร่วมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• สรุปภาพรวม เคล็ดลับ และการนำไปประยุกต์ใช้จริงในการทำงาน
• ถาม-ตอบทุกปัญหา